Obsługa prawna biznesu na Ukrainie

Opracowanie umów gospodarczych

Jeżeli w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa Państwa firma znajduje się na etapie układania umowy gospodarczej, my przygotujemy taki projekt z maksymalnym uwzględnieniem interesów Państwa oraz indywidualnych szczegółów stosunków z kontrahentem. My również możemy dokonać sprawdzenia już zaproponowanych przez Państwo projektów umów w celu ujawnienia oraz zmniejszenia ryzyka dla Państwa przez podpisanie takiej umowy. Za swoje główne zadanie w tym zakresie uważamy maksymalne uwzględnienie interesów klienta przy zawieraniu umowy gospodarczej oraz przewidywanie ewentualnych negatywnych skutków takiej umowy.

Kierunki współpracy:

- opracowanie umowy gospodarczej jakiegokolwiek rodzaju czy poziomu złożoności (na przykład kupna-sprzedaży, dostawy, wymiany, dzierżawy, leasingu, pożyczki, umowy o dzieło, zlecenia, logistyki, franczyzy i pod.);
- analiza treści proponowanego projektu umowy gospodarczej według odpowiedniości jego warunków a interesów klienta, ocena ryzyka, przygotowanie i uzgodnienie protokołów rozbieżności;
- towarzyszenie procesowi zawierania umów (udział w negocjacjach z kontrahentem etc.).

Wsparcie transakcji eksportowo-importowych

Udzielamy usługi kompleksowe wsparcia prawnego dla transakcji eksportu lub importu przez cło Ukrainy, państw UE oraz innych państw. Za swoje główne zadanie w tym zakresie uważamy minimalizację ryzyka przeprowadzenia podobnych transakcji oraz optymalizację wydatków.

 

Kierunki współpracy:

– rejestracja firmy w urzędzie celnym;
– przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów dla przeprowadzenia transakcji eksportowo-importowych;
– konsultacje co do przeprowadzenia certyfikacji produkcji, podlegającej importowaniu/eksportowaniu;
– zorganizowanie usług brokera celnego;
– kontrola nad prawidłowym wykonaniem operacji oclenia towarów/ odprawy celnej;
– konsultacje z potocznych pytań, wynikających podczas przeprowadzenia transakcji importowo-eksportowych.

Zazwyczaj pomagamy przedsiębiorstwom w taki sposób zorganizować swój eksport/import towarów, żeby uniknąć zarzutów ze strony pracowników celnych. Jeżeli na etapie naszej z Państwem znajomości przez urząd celny będzie podjęta niezgodną z prawem decyzja w stosunku do Państwa firmy – jesteśmy gotowi konsultować, zapewnić wsparcie przedsądowe lub reprezentować Państwa stronę w sądzie.

Konsultowanie podatkowe

Jeżeli Państwa firma szuka odpowiedzi na problematyczne pytania dotyczące rozliczenia z podatków, jesteśmy gotowi udzielić odpowiednich konsultacji ekspertowych. Naszym kluczowym zadaniem jest pomóc Państwu minimalizować ewentualne ryzyka, żeby uniknąć niepożądanych wydatków czy strat.

Kierunki współpracy:

– konsultowanie w dziedzinie ustawodawstwa podatkowego;
– audyt dokumentacji dot. transakcji gospodarczych oraz jej uzgodnienie według norm czynnego ustawodawstwa, standardów rachunkowości i rozliczeń podatkowych;
– wsparcie prawne przedsiębiorstwa w trakcie przeprowadzenia kontroli podatkowej.

W trakcie naszej pracy pomagamy przedsiębiorstwom doprowadzić dokumentacje do standardów przewidywanych przez czynne ustawodawstwo w taki sposób, żeby do firm nie było zarzutów ze stwony organów podatkowych.

Kompleksowe wsparcie prawne

Zapewniamy wsparcie prawne potocznej działalności przedsiębiorstw jako stały abonament lub jako zamówienie indywidualne. Swoim głównym zadaniem w tym kierunku uważamy optymalizację wydatków dla Państwa biznesu.

Kierunki współpracy:

– konsultowanie w sprawie optymalizacji opodatkowania działalności Państwa przedsiębiorstwa jak ogólnie tak i co do osobnych transakcji gospodarczych;
– zatrudnienie pracowników, zorganizowanie działu kadrowego i jego działalności (przygotowanie umowy o zatrudnienie/zwolnienie z pracy, umowy o dzieło, zlecenia, opisu stanowiska, konsultacje z prawa pracy etc.);
– przygotowanie umów różnego rodzaju oraz dokumentacji ogólnej;
– konsultacje ze spraw bieżących, również w trybie „pogotowia ratunkowego”.

Chcesz zamówić to rozwiązanie?

Połącz nas już teraz

Uzyskaj rozwiązanie
Bezpłatne konsultacje

W Ukrainie

Łączność
 • +38 050 338 96 26
Adres
 • 01004, Ukraina
 • Kijów
 • św. Cytadelna 4/7, biuro 3

 • 76018, Ukraina
 • Iwano-Frankiwsk
 • św. Mykhayla Mulyka, 2 biuro 1
Messengers
 • +38 050 338 96 26 (Viber/WhatsApp)
 • v.kostyuk@lex-consulting.ua

W Polsce

Łączność
 • +38 050 338 96 26
Adres
 • 35-103, Polska
 • Rzeszow
 • ul. Kilinskiego 2
Messengers
 • +38 050 338 96 26 (Viber/WhatsApp)
 • v.kostyuk@lex-consulting.ua
Kiedy się z tobą skontaktować?