STRUKTURYZACJA BIZNESU

Due Diligence (audyt prawny) biznesu

Oferujemy usługi z kompleksowego audytu prawnego – due diligence. Jeżeli Państwo mają zamiar kupić firmę lub z innych przyczyn niezbędną jest ocena potencjalnego ryzyka tego, lub innego biznesu ze strony prawnej, podatkowej lub finansowej, jesteśmy gotowi przeprowadzić dla Państwa odpowiednie badania. Przeprowadzenie Due diligence dokonuje się jak w interesach właściciela biznesu, tak i w interesach potencjalnego inwestora.

Kierunki współpracy:

– analiza ryzyka prawnego prowadzenia biznesu w dziedzinie korporacyjnego systemu zarządzania, relacje kontraktowe z kontrahentami, dokumentację kadrową etc.;
– badanie poziomu kształtowania optymalnego systemu prowadzenia rachunkowości i podatków;
– wykrycie wpływu prawnych i podatkowych ryzyk na wskaźniki finansowe biznesu.

Rejestracja przedsiębiorstw za granicą oraz ich wsparcie prawne

Oferujemy usługi kompleksowe w branży założenia o różnych organizacyjnych kształtach za granicą z uwzględnieniem specyfiki biznesu klienta. W razie potrzeby przygotowujemy komplet niezbędnych dokumentów dla wprowadzenia zmian w dokumenty założycielskie takich firm. Naszym głównym zadaniem w tej branży jest określenie indywidualnych szczegółów działalności przyszłego przedsiębiorstwa oraz odzwierciedlenie ich w dokumentach założycielskich; przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów dla rejestracji firmy zgodnie z wymogami państwa, gdzie firma zostanie założona.

Kierunki współpracy:

– analiza zalet i wad dla biznesu klienta, systemu prawnego państwa, w którym planowano jest założyć firmy;
– przygotowanie i podanie kompletu niezbędnych dokumentów dla rejestracji przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami państwa, w którym firma zostanie założona (decyzja o założeniu, protokół zebrania założycielskiego przedsiębiorstwa, statut, pełnomocnictwo i pod.);
– przygotowanie i podanie kompletu niezbędnych dokumentów dla wniesienia zmian do dokumentów założycielskich przedsiębiorstwa (zmiana składu uczestników i rozmiaru ich udziału, rozmiaru kapitału statutowego, struktury organów zarządzania, rodzajów działalności przedsiębiorstwa, nazwy osoby prawnej, adresu prawnego przedsiębiorstwa i pod.);
– stałe wsparcie procesu założenia przedsiębiorstwa oraz wniesienia zmian do jej dokumentów założycielskich od czasu podania dokumentów do momentu otrzymania przez klienta pozytywnych wyników.

Międzynarodowe planowanie i strukturyzacja biznesu

Jeżeli Państwo potrzebują optymalizacji struktury swojego biznesu w celu ochrony aktywów biznesowych lub obniżenia podatkowego obciążenia, my możemy zaproponować dla Państwa optymalną strukturę biznesu z wykorzystaniem międzynarodowych jurysdykcji. Zadaniem podstawowym w tej dziedzinie jest zbudowanie takiej struktury biznesu, która by najbardziej zminimalizowała Państwa wydatki. 

Kierunki współpracy:

– аnaliza istniejącej struktury biznesu;
– stworzenie systemu zarządzania biznesem z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji;
– wsparcie procesu założenia przedsiębiorstw zagranicą, w tym i w strefie offshore i strefach z niskim opodatkowaniem (Cypr, Panama, Brytyjskie Wyspy Dziewicze oraz inne);
– międzynarodowe planowanie podatkowe.

Reorganizacja (podział, wydzielenie, połączenie) i likwidacja przedsiębiorstw

Jeżeli w trakcie prowadzenia biznesu u Państwa pojawiła się potrzeba w zmianie struktury przedsiębiorstwa lub zaprzestania działalności gospodarczej subiekta, my możemy w sposób operatywny i skuteczny pomóc Państwu przez przeprowadzenie procesu reorganizacji (podział, wydzielenie, połączenie) albo likwidacji biznesu. Głównym zadaniem dla nas jest maksymalnie oszczędzić Państwu wysiłków i wydatków przy reorganizacji lub likwidacji biznesu. 

Kierunki współpracy:

– stworzenie optymalnej struktury biznesu z uwzględnieniem specyfiki działającego biznesu;
– stworzenie i podanie dokumentów, niezbędnych dla reorganizacji lub likwidacji biznesu;
– kompleksowe wsparcie procesu reorganizacji lub likwidacji, włącznie z przygotowaniem odpowiednich dokumentów z księgowości oraz innych kwestii organizacyjnych.

Chcesz zamówić to rozwiązanie?

Połącz nas już teraz

Uzyskaj rozwiązanie
Bezpłatne konsultacje

W Ukrainie

Łączność
 • +38 050 338 96 26
Adres
 • 01004, Ukraina
 • Kijów
 • św. Cytadelna 4/7, biuro 3

 • 76018, Ukraina
 • Iwano-Frankiwsk
 • św. Mykhayla Mulyka, 2 biuro 1
Messengers
 • +38 050 338 96 26 (Viber/WhatsApp)
 • v.kostyuk@lex-consulting.ua

W Polsce

Łączność
 • +38 050 338 96 26
Adres
 • 35-103, Polska
 • Rzeszow
 • ul. Kilinskiego 2
Messengers
 • +38 050 338 96 26 (Viber/WhatsApp)
 • v.kostyuk@lex-consulting.ua
Kiedy się z tobą skontaktować?