Zakładanie działalności gospodarczej na Ukrainie

Rejestracja firmy

Oferujemy usługi kompleksowe w zakresie założenia firm o różnych formach organizacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych szczegółów biznesu klienta. W razie potrzeby przygotowujemy komplet niezbędnych dokumentów dla wprowadzenia zmian w dokumenty założycielskie działających już firm.

Naszym głównym zadaniem w tej dziedzinie jest określenie indywidualnych szczegółów działalności przyszłego przesiębiorstwa oraz odzwierciedlenie ich w dokumentach zalożycielskich; przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów dla rejestracji firmy lub zmiany jej dokumentów założycielskich zgodnie z wymogami czynnego ustawodawstwa.

Kierunki współpracy:

• rejestracja nowej firmy „pod klucz”, a mianowicie: przygotowanie i podanie na rejestrację wszystkich niezbędnych dokumentów, podanie niezbędnych wiadomości do urzędów podatkowych oraz urzędów statystycznych, nawiązanie współpracy firmy z pracownikiem księgowym, wsparcie przy otworzeniu konta bankowego firmy, wyrabianiu pieczątki firmowej i pod.;
• przygotowanie i podanie niezbędnych dokumentów dla wprowadzenia zmian do dokumentów zalożycielskich firmy (zmiana składu uczestników oraz rozmiaru ich udziału, rozmiaru kapitału statutowego, struktury organów zarządzania, rodzajów działalności przedsiębiorstwa, nazwy osoby prawnej i pod.). Zorganizowanie przebiegu ogólnego posiedzenia przedsiębiorstwa.
Jeżeli Państwo pragną założyć biznes lub potrzebują aktualizacji dokumentów założycielskich czy wiadomości w rejestrze już istniejącego przedsiębiorstwa, my w najkrótszym terminie przygotujemy dla Państwa komplet niezbędnych dokumentów oraz zorganizujemy proces ich rejestracji przez odpowiednie organy państwowe.

Otrzymanie pozwolenia i licencji

Oferujemy kompleksowe wsparcie w otrzymaniu kompletu niezbędnych dla biznesu pozwoleń i licencji. Wyznaczamy listę warunków licencyjnych dla różnych rodzajów działalności, przygotowujemy i kierujemy do odpowiednich organów państwowych komplet niezbędnych dokumentów dla otrzymania pozwolenia lub licencji.

Główne zadanie: rzetelne przygotowanie niezbędnego kompletu dokumentów, żeby uzyskać pozwolenie lub licencję w najkrótszym terminie.

Kierunki współpracy:

• wyznaczenie warunków otrzymania pozwolenia lub licencji dla wybranego rodzaju działalności gospodarczej;
• przygotowanie i podanie do odpowiednich organów państwowych komplet niezbędnych dokumentów dla otrzymania pozwolenia lub licencji;
• wniesienie zmian w wiadomości już wydanych pozwoleń i licencji przedsiębiorstw.

Rejestracji znaków towarowych

Przy pomocy partnera naszej firmy – rzecznika patentowego, zapewniamy rejestrację marki handlowej na terytorium Ukrainy oraz Unii Europejskiej.

Naszym głównym zadaniem w tej dziedzinie jest optymalizacja wydatków Państwa na rejestrację marki handlowej, zapewniając przy tym niezawodną ochronę prawną.

Kierunki współpracy:

• Rejestracja marki handlowej na Ukrainie, co zapewnia ochronę prawną w granicach terytorium Ukrainy.
• Rejestracja marki handlowej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, m. Alicante, Hiszpania) dla zapewnienia ochrony na terenach Unii Europejskiej.
• Wniesienie zmian do ukraińskiego lub europejskiego rejestru w odniesieniu do już zarejestrowanej marki handlowej (zmiana właściciela, rodzajów działalności, na które rozprzestrzenia się ochrona i pod.).

Stworzenie struktury rachunkowości oraz działu kadrowego

Jeżeli, w trakcie Państwa działalności gospodarczej, pojawi się potrzeba w zorganizowaniu rachunkowości, oraz działu/pracownika kadrowego, również możemy pomóc w tym, angażując kwalifikowanych fachowych ekspertów. Nasze zadanie podstawowe – zorganizować i nawiązać współpracę między Państwem a pracownikiem księgowym w taki sposób, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów z organami kontroli.

Kierunki współpracy:

• organizacja i prowadzenie księgowości oraz rachunkowości podatkowej, w tym stworzenie polityki rachunkowej przedsiębiorstwa, kształtowanie optymalnego planu rachunkowości, stworzenie i wprowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa, optymizacja opodatkowania, prowadzenie rachunkowości oraz złożenie rozliczeń zgodnie z międzynarodowymi standardami rozliczeń finansowych;
• organizacja i prowadzenie zarządzania kadrami (outsourcing kadr), zwłaszcza prowadzenie pierwotnej dokumentacji kadrowej, wypełnienie dokumentacji płacowej dla pracowników, przygotowanie i podanie sprawozdań/rozliczeń, przygotowanie regulaminu wewnętrznego pracy, warunków wynagrodzenia w formie premiowej i pod.

Chcesz zamówić to rozwiązanie?

Połącz nas już teraz

Uzyskaj rozwiązanie
Bezpłatne konsultacje

W Ukrainie

Łączność
 • +38 050 338 96 26
Adres
 • 01004, Ukraina
 • Kijów
 • św. Cytadelna 4/7, biuro 3

 • 76018, Ukraina
 • Iwano-Frankiwsk
 • św. Mykhayla Mulyka, 2 biuro 1
Messengers
 • +38 050 338 96 26 (Viber/WhatsApp)
 • v.kostyuk@lex-consulting.ua

W Polsce

Łączność
 • +38 050 338 96 26
Adres
 • 35-103, Polska
 • Rzeszow
 • ul. Kilinskiego 2
Messengers
 • +38 050 338 96 26 (Viber/WhatsApp)
 • v.kostyuk@lex-consulting.ua
Kiedy się z tobą skontaktować?