Доступ до програмної продукції від нерезидента: як уникнути негативних податкових наслідків

Автор: Володимир Рак, Партнер ЮК Lex Consulting, сертифікований податковий консультант

Опубліковано 02 Червня 2023 у news publikatsiyi articles

Як отримати платний доступ до програмної продукції (комп’ютерної програми) від пов’язаної особи-нерезидента без ризиків донарахування ПДВ, податку на репатріацію та збільшення об’єкту оподаткування податком на прибуток?

ПДВ

Місцем постачання послуг з доступу до програмної продукції є місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання. Відповідно така операція може бути об’єктом оподаткування ПДВ в Україні.

Пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті.

Згідно пп. 14.1.225 ПКУ, роялті — це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема, комп’ютерної програми. Не вважаються роялті платежі, отримані:

  • як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»);
  • за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
  • за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
  • за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;
  • за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

ДФС, в індивідуальній податковій консультації від 11.09.2018 № 3957/6/99-99-15-03-02-15/ІПК висловила наступну позицію: «у разі якщо згідно з умовами договору надається доступ до програмної продукції, у тому числі онлайн-сервісу (інтернет-сервісу, інтернет-платформи), та скориставшись таким доступом платник отримує програмну продукцію (її копію) або право на використання програмної продукції, то для цілей оподаткування ПДВ операція з надання доступу до інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів (інтернет-платформи), розцінюється як операція з постачання програмної продукції або операція з надання права на використання програмної продукції, та не підлягає оподаткуванню ПДВ відповідно до пункту 26-1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ або підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ (залежно від умов постачання програмної продукції, визначених у договорі). У разі якщо згідно з умовами договору під наданням доступу до програмної продукції розуміється виключно надання права на пошук, обробку і отримання інформації та інші аналогічні дії, що здійснюються за допомогою такої програмної продукції, без фактичного постачання покупцю програмної продукції (її копії), то операція з надання такого доступу розцінюється як операція з надання послуг із пошуку, обробки, отримання інформації та інших аналогічних дій, яка підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.».

Таким чином, задля уникнення податкових наслідків з ПДВ від надання нерезидентом доступу до програмної продукції, мають виконуватись наступні умови:

1) платежі за користування програмою не мають відповідати визначенню роялті;

2) під доступом до програмної продукції не має розумітися виключно надання права на пошук, обробку і отримання інформації та інші аналогічні дії, що здійснюються за допомогою такої програмної продукції, без фактичного постачання програмної продукції (її копії), або права на використання програмної продукції.

Податок на репатріацію

Якщо оплата за надання доступу до комп’ютерної програми не буде відповідати визначенню «роялті», то й операція з надання прав доступу до програми буде звільнена від сплати податку на репатріацію відповідно до пп “й” пп 141.4.1 ПКУ.

Коригування об’єкту оподаткування податком на прибуток

Фінансовий результат не потребуватиме коригування (збільшення) на 30% відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ, якщо країна резидентства постачальника не буде включена до Переліку «низькоподаткових» країн і організаційно-правова форма  нерезидента не буде включена до відповідного Переліку. Але збільшувати на 30 % фінансовий результат також не доведеться, якщо витрати з таким нерезидентом будуть відповідати правилу «витягнутої руки».

Також необхідно буде доводити відповідність умов договору з надання доступу до програми правилу «витягнутої руки», якщо операція відповідатиме критеріям контрольованої відповідно до ст. 39 ПКУ.

Партнер ЮК Lex Consulting,

сертифікований податковий консультант

Володимир Рак

Коли з вами зв'язатися?