Власний бізнес за кордоном. Типові проблеми на старті.

Автор:

Опубліковано 25 Березня 2023 у publikatsiyi articles

Намагаючись пристосуватися до сучасних реалій, все більше підприємців задумується про відкриття бізнесу за кордоном. І це не дивно, бо умови для підприємців в Україні ідеальними не назвеш: бюрократія, нестабільна політична ситуація, військові дії, високий відсоток по кредитах на розвиток бізнесу, корупція, практично відсутня державна підтримка підприємців.

Та від мрій до реальних дій у цьому напрямку переходить тільки незначна кількість вітчизняних бізнесменів, і на це є ряд причин:

– об’єктивні: відсутність необхідного капіталу, низька конкурентоздатність продукту;

– суб’єктивні: відсутність необхідних знань, навичок, контактів, партнерів, вільного часу, а також небажання ризикувати, та починати все з «чистого аркуша».

Для тих, хто все ж вирішує створити власний бізнес за кордоном, починається непростий початковий період, що передбачає необхідність миттєвого пристосування до нового бізнес-середовища, та оперативного прийняття правильних управлінських рішень.

Запускаючи новий проект, ми більше думаєм про перспективи, успіх, прибутки, ніж про проблеми. Позитивне налаштування важливе, без нього не варто навіть починати.

Але ще важливіше прагматично оцінювати ситуацію, передбачати складнощі, та планувати порядок дій, особливо «на старті» – проміжку часу від створення бізнесу за кордоном, до виходу на запланований рівень рентабельності.

Проблеми, з якими стикається український бізнес «на старті», здебільшого є загальними. Найчастіше вони пов’язані зі складністю адаптації до нових умов, та успішної роботи в таких умовах.  Отже, розглянемо можливі проблеми при створенні власного бізнесу за кордоном від самого початку. Сфера діяльності вибрана, вибираємо територію.

Бізнес за кордоном: як вибрати країну?

Існує ряд ключових характеристик, які потрібно враховувати при виборі країни:

– простота в юридичному оформленні компанії. З найближчих сусідів оптимальною є Польща: є змога заснувати фірму онлайн, знаходячись в Україні, та маючи тільки діючий закордонний паспорт;

– політична стабільність. Лідери – ЄС, Канада, Австралія та США. Тут можна спокійно розвивати бізнес в будь-якому напрямку;

– податкове навантаження;

– аналіз ринку збуту для вашого продукту;

– розвинена інфраструктура;

– вартість робочої сили;

– комфортність ведення бізнесу (лідер – Японія). Мається на увазі низький рівень економічної злочинності, та повага до чужої власності;

– можливість взяття кредиту на розвиток бізнесу, наявність підтримки держави (пільги, субсидії, гранти);

– менталітет та культура (спорідненість мови, традицій, звичаїв). Це важливі характеристики, оскільки при значних відмінностях ваша адаптація може зайняти тривалий час.

Реєстрація бізнесу за кордоном – варіанти.

  1. Купівля діючого бізнесу за кордоном.

Це один з найпростіших способів. У країнах з розвиненою економікою (ЄС, США, Канада) він досить поширений. Але тут передбачається наявність значного капіталу.

Готова компанія одразу позбавляє цілого ряду «стартових» проблем: аналіз ринку, вибір форми діяльності, підготовка документів та їх реєстрація, набір працівників, пошук постачальників та каналів збуту, прогноз перспектив та рентабельності.

 Важливо! Перед покупкою бізнесу необхідно залучити фахових юристів, аудиторів, щоб провести ретельну правову експертизу, перевірити достовірність економічних показників, здійснити повну перевірку об′єкту купівлі. В іншому випадку можна попасти на недобросовісних продавців, та втратити власний капітал, купивши збиткову компанію.

  1. Відкриття представництва вже діючої компанії.

Коли виникає потреба заявити про свій бізнес за межами України, то, витративши незначну суму, можна відкрити представництво фірми. В такому випадку економляться час та гроші на реєстрацію компанії.

Представництво може не здійснювати комерційну діяльність, а займатися моніторингом ситуації на ринку, консультуванням щодо послуг компанії, залучати клієнтів, та направляти їх у «материнську» фірму.

Важливо! Перед відкриттям іноземного представництва за кордоном необхідно ретельно ознайомитися з економічними та юридичними особливостями діяльності у вибраній країні, залучивши відповідних фахівців. Це дасть змогу уникнути непотрібних штрафів за несплату місцевих зборів, податків, несвоєчасну подачу документів, і т. п.

  1. Відкриття власної компанії «з нуля».

Такий варіант, при повністю самостійному процесі реєстрації та початку роботи, досить затратний з точки зору нервів та часу. Також, згідно статистики, саме на іноземців, які тільки зареєстрували власний бізнес, припадає найбільша частка штрафів.

Важливо! Рекомендуємо одразу закласти витрати на юридичний та бухгалтерський супровід в бюджет, найняти професіоналів для реєстрації, і одразу мати змогу надавати якісні послуги. Адже першочергове завдання підприємця – робити бізнес, долати конкурентів, та отримувати прибутки.

Бізнес запущено, що далі?

Типові проблеми, та як їх уникнути.

А зараз детальніше зупинимось на основних проблемах, що можуть виникнути після відкриття бізнесу за кордоном.

Ризики нового бізнес-середовища.

  1. Особливості юрисдикції.

Одна з основних проблем після створення фірми за кордоном – ведення бізнесу з дотриманням усіх місцевих законів. У кожній країні є власні правила ведення господарської діяльності. Це стосується строків та порядку одержання дозволів чи ліцензій, особливостей укладення та виконання господарських договорів, найму та звільнення працівників, оподаткування підприємницької діяльності, ведення бухгалтерського обліку тощо.

Як показує досвід, незнання, або неправильне розуміння іноземного законодавства часто створює проблеми для бізнесу, інколи з катастрофічними фінансовими наслідками.

Підприємцю, який тільки розпочав роботу, просто неможливо одразу осягнути вимоги до порядку ведення бізнесу в нових для нього умовах. Тому необхідною умовою вдалого початку є наявність фахових консультантів, першочергово – бухгалтера та юриста.

На важливості правильного ведення бухгалтерського обліку, вчасної подачі звітності і належної сплати податків детально зупинятися потреби немає. Бухгалтер повинен працювати з фірмою постійно, і це актуально для будь-якої системи.

З юристом ситуація інша. Його постійна присутність на фірмі не є обов’язковою. Проте у вас завжди повинна бути можливість швидко отримати фахову консультацію по правових питаннях.

Найкраще, коли бізнес обслуговують одні й ті самі юристи. Це зменшує ризик витоку конфіденційної інформації, та дає змогу отримувати правову допомогу з урахуванням особливостей вашого бізнесу.

  1. Ринкові особливості.

Ряд проблем, які виникають після відкриття бізнесу за кордоном, пов’язані з нерозумінням потреб ринку, на який ви виводите свій продукт, та місця, яке продукт на цьому ринку займатиме. Це одна з основних причин того, що більшість бізнесів припиняє свою діяльність в перший рік свого існування.

Такі труднощі виникають через відсутність (неправильне проведення) попереднього детального дослідження потреб, можливостей та перспектив нового ринку для вашого продукту.

Для уникнення такої проблеми детальне маркетингове дослідження «нової території» є обов’язковим. В ідеалі – доручити його проведення фаховим спеціалістам.

  1. Ментальні особливості контрагентів.

Окремо варто звернути увагу на проблеми, які виникають через незнання ментальності іноземного контрагента, зокрема, його культурних, чи навіть релігійних рис. Так, кардинально відмінними є способи ведення бізнесу у німців, італійців, поляків, турків.

Цей фактор обов’язково слід враховувати на стадії погодження порядку відносин з контрагентом, та укладення з ним договору про співпрацю.

Помилки в поведінці керівника бізнесу.

Окрему групу складають проблеми, які виникають у зв’язку із особливостями поведінки керівника фірми в новому бізнес-середовищі, його здатністю приймати вірні рішення в незнайомих умовах.

Можна виділити наступні причини таких проблем:

  1. Самовпевненість.

В нових умовах керівники бізнесу нерідко ведуть себе занадто самовпевнено: «Я все знаю!», «Тут немає нічого складного!», «Все працює так, як на Україні!».

Звісно, впевненість шефа у своїх діях – необхідна складова успішного бізнесу. Однак, надмірна самовпевненість не дає можливості адекватно оцінити реалії, зважити всі переваги та недоліки того, чи іншого кроку.

  1. Ейфорія.

Такий ефект часом простежується після підписання підприємцем дуже вартісної угоди зі значним заробітком. Тоді ейфорія, що виникає на цьому ґрунті, заважає виважено приймати наступні бізнесові рішення, та адекватно оцінювати ризики.

  1. Відсутність стратегії.

Досить поширеною проблемою на початку підприємницької діяльності є відсутність будь-якої стратегії ведення бізнесу закордоном. Ключова фраза: «Реєструємо фірму, а там побачимо..».

Як показує досвід, з таким «стартом» бізнесу зрідка вдається вийти на наступний рівень.

  1. Немає структури бізнесу.

Правильно організувати роботу всіх підрозділів компанії, та її працівників, теж вдається не завжди. Мова йде про цілі, обов’язки, та повноваження відділів фірми загалом, та кожного працівника зокрема.

Чітка структура сприяє залученню оптимальної кількості працівників, швидкому виконанню поставлених завдань, економному використанню наявних ресурсів.

Відсутність структури викликає очікувано негативний протилежний ефект.

Окремо слід звернути увагу на ситуацію, коли керівник бізнесу намагається здійснювати операційне управління виробничими процесами одночасно і в Україні, і за кордоном. Як правило, ефективність такого керівника зменшується одразу в обох напрямках.

Резюме. Потрібно зазначити, що вихід на нові іноземні ринки, це дія, гідна поваги, та захоплення! Сподіваємось, що дотримання ряду рекомендацій, наведених вище, допоможе мінімізувати типові проблеми на старті при відкритті бізнесу за кордоном

Коли з вами зв'язатися?