Як зареєструвати торгову марку в україні

Автор: Ліліана Пилип'юк, Юрист ЮК "Лекс Консалтинг"

Опубліковано 24 Червня 2019 у articles

Торгова марка це – назва, термін, знак, символ, дизайн або поєднання цих елементів, за допомогою яких розрізняють товари або послуги продавця або групи продавців і виділяють їх серед товарів або послуг конкурентів.
Щоб отримати виняткові права на фірмове позначення (назва, лозунг або логотип) необхідно пройти порядок реєстрації торгової марки (надалі – ТМ).
Така реєстрація проводиться Українським інститутом інтелектуальної власності, а по її закінченні ви отримуєте Свідоцтво на знак для товарів і послуг (надалі – Свідоцтво).

Існують три види торговельних марок:

  • Словесна.
  • Зображувальна
  • Комбінована.
У першому варіанті ТМ може містити тільки текстову частину, другий передбачає реєстрацію  візуально оформленого знаку (малюнок, символ, поєднання кольорів), третій же дозволяє отримати охорону комбінації з назви і логотипу (слова і зображення).
Ключовою умовою для реєстрації ТМ є унікальність. Отримати охорону можна лише для незареєстрованого раніше позначення.
Також, варто згадати і про класи для реєстрації. Кожна ТМ реєструється для певних товарів або послуг для яких вона буде використовуватися. Однакові ТМ можуть існувати в різних класах і за умови, що вони не порушують права третіх осіб і не можуть ввести в оману споживача.
Ціна (вартість) реєстрації торгової марки залежить від ряду факторів. Необхідно визначитися з тим, що саме Ви хочете захистити, хто буде власником Свідоцтва (фізична або юридична особа, або якщо ж власників буде декілька), кількість класів, термін отримання Свідоцтва і ін.

Реєстрацію ТМ умовно можна поділити на п’ять етапів:

І. Оформлення та відправлення матеріалів заявки. (Заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється факт оплати державного мита)
ІІ. Рішення експертизи про присвоєння заявці на знак для товарів і послуг індивідуального номера та встановлення дати пріоритету. ( До 2-х місяців Ви отримуєте рішення експертизи «Про встановлення дати подачі заявки». Права на торгову марку починають діяти безпосередньо з цієї дати.)
ІІІ. Формальна експертиза. (Через 6 місяців після подачі заявки перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки і відповідність їх вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також проводиться перевірка відповідності заявленого переліку товарів і послуг до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). У разі невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із встановлених вимог заявникові надсилається повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім встановленим вимогам, заявка переходить на наступну стадію.
ІV. Кваліфікаційна експертиза. (При даній експертизі проводиться пошук на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими і поданими на реєстрацію позначеннями, з подальшим порівнянням виявлених позначень із заявленим знаком.)
V. Процедура внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг інформації про Вашу зареєстровану торгову марку та отримання відповідного Свідоцтва.
Строк дії Свідоцтва – 10 років. Цей строк може бути продовжено на наступні 10 років, при оплаті відповідного державного мита.
Отже, Власник зареєстрованого позначення отримує законодавчий захист зареєстрованих фірмових найменувань. ТМ дозволить боротися з недобросовісною конкуренцією, підробками і неналежного використання бренду третіми особами. Крім цього, Ви зможете отримати однойменний домен UA, отримаєте право передавати можливість використання ТМ третім особам, а також отримаєте право проставляти поряд із зареєстрованою торговою маркою (товарним знаком) міжнародне маркування ®, яке вказує на те, що дана торгова марка (товарний знак) зареєстрована на території України і охороняється чинним законодавством.
Юридична компанія Lex Consulting надає юридичні послуги із допомоги в реєстрації торгової марки в Україні, деталі тут 
Коли з вами зв'язатися?